Foglalás/Ajánlatkérés

HÁZIREND

1.  A wellness részleg igénybevétele csak a házirend szabályainak betartásával történhet. Aki a szabályokat nem tartja be, attól a fürdő üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja.

2.  Az üzemeltető gondoskodik, hogy az üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzemeltetőnek soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől el kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat a vendégek és az üzemeltető is kötelesek betartani.

3. A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésre.

4. A fürdő területére belépni, valamint a szolgáltatásokat igénybe venni csak a szálloda vendégeinek, valamint az előzetesen bejelentkező, és bérlettel, vagy belépőjeggyel rendelkező külsős vendégeknek lehet. A fürdőt és a szolgáltatásokat minden látogató a saját felelősségére veheti igénybe. A házirend betartása mellett minden vendég köteles a baleseti veszélyforrásokra, a maga és a vendégtársainak testi épségére ügyelni.

5. A fürdőt fertőző-, vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe. Undort keltő bőrelváltozásban szenvedők a közös fürdőt nem látogathatják. Sebzett testtel a fürdő nem vehető igénybe. A fürdővendégek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt nem látogathatja: a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő, az ittas, a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

6. A fürdő berendezéseire, felszerelési tárgyaira kérjük, vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követelheti.

7. A fürdő nyitva tartásának idejét az üzemeltető határozza meg, és a vendégek részére jól látható helyen kifüggeszti.

8. Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a csoport tagjaiért.

9. A fürdővendégnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen kifogást emelni, és azt a Vásárlók könyvébe beírni.

10. Az üzemeltető minden olvasható és pontos címmel jegyzett panasz bejegyzésére köteles írásban vagy szóban válaszolni.

11. A fürdő területére élelmiszert nem szabad bevinni. Műanyag palackos italok a fürdő területére bevihetőek.

12. A fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről jegyzőkönyvet kell felvenni.

13. Kérjük, hogy a talált tárgyakat szíveskedjenek leadni a recepción!

14. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:

-        a fürdő teljes területén dohányozni és szemetelni

-        a fürdő területére utcai lábbelivel belépni

-        a medencéket zuhany használata nélkül igénybe venni

-        a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, a medencékbe beleugrani, zajongani

-        a medencékbe törékeny tárgyat, vagy bármely, balesetet, sérülést előidéző dolgot bevinni

-        a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni

-        olajos, izzadt testtel a medencéket használni

-        a fürdő területére állatot bevinni

-        a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni

 15. A medencékben szappant és egyéb tisztálkodó szert használni tilos.

16. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező.

17. 14 éves kornál fiatalabb gyermekek a fürdő medencéiben csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. A nem szobatiszta kisgyermekek a medencéket szükség szerint speciális úszópelenka használata mellett vehetik igénybe.

18. Tilos a medencében olyan játékot játszani, amely a fürdőzők nyugalmát zavarja, saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti. A beltéri wellness részleg teljes területén tilos labdázni.

19. A szaunában, infraszaunában kötelező a szaunalepedő használata.

20. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételétől el kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy is igénybe vehető.

21. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátót (létesítményvezető, gépész, uszodamester, recepciós stb.) hivatalos személynek kell tekintetni, és mint ilyent, hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti.

22. A házirendet a fürdőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

23. A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a fürdő vezetője felelős.

 Kérjük, hogy a fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a recepción azonnal jelezzék!                                                                      

                                                                                             Ritter Judit

                                                                                               igazgató